Telli täna ja saa kätte 3-5 päeva ooksul

Kui ostad 3 või enam särki, kehtib Sulle allahindlus -15% kogu tellimuselt ning EU piires toimetame paki Sinuni tasuta

PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. ÜLDINE

Veebipoe https://hidddn.com/ isikuandmete vastutav töötleja on Hidddn OÜ (registrikood 14990383), asukohaga J. Köleri tn 28-1, 10115, Tallinn, Harju maakond, tel +372 5682 8328 ja e-kiri info(@)hidddn.com. Hidddn OÜ järgib isikuandmete töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

2. VASTUTAV ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA KOGUB JÄRGMIST INFOT

2.1 nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
2.2 kauba kohaletoimetamise aadress;
2.3 pangakonto number;
2.4 kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
2.5 klienditoe andmed.

3. ISIKLIKKE ANDMEID KOGUTAKSE JA TÖÖDELDAKSE

3.1 kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
3.2 ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
3.3 pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
3.4 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
3.5 veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. ÕIGUSLIK ALUS

4.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe alusel, tellimuse täitmise eesmärgil.
4.2 Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5. VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

5.1 Kliendi Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
5.2 Kliendi nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
5.3 Hidddn OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
5.4 Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

6. TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

6.1 Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
6.2 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
6.3 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
6.4 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega kliendiinfokanalite vahendusel.

8. NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti (info@hidddn.com) teel.

9. ANDMETE SÄILITAMINE

9.1 Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
9.2 Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
9.3 Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
9.4 Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE NING ÜLEKANDMINE

10.1 Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega. Kliendil on õigus tagasi võtta varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
10.2 Kliendil on õigus: taotleda isikuandmetele juurdepääsu, taotleda isikuandmete parandamist, piiramist, kustutamist või ülekandmist.
10.3 Teabe saamiseks, isikuandmete kontrollimiseks, muutmiseks, kustutamiseks või ülekandmiseks saadab Klient kirjaliku avalduse e-posti aadressile info@hidddn.com. Klienditeenindus vastatab Kliendi päringule e-posti teel, mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul.

11. OTSETURUSTUSTEATED NING LOJAALSUSPROGRAMM

11.1 Hidddn OÜ võib saata uudiskirju, sealhulgas rahulolu-uuringuid ja pakkumisi Kliendi e-posti aadressile või SMS-iga ainult juhul, kui Klient selleks veebipoes www.hidddn.com andnud eelneva nõusoleku.
11.2 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest klienditeenindust, e-posti aadressil info@hidddn.com.
11.3 Kliendi lojaalsusprogrammiga liitumisega annab Klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmeid kaitstakse ja käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet, sealhulgas Kliendi kohta salvestatud teavet ja tema veebipoe keskkonnas talletatud tellimusi. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse Hidddn OÜ-l pole juurdepääsu Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel (info@hidddn.com).
12.2 Juhul kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (info@aki.ee) või kohtu poole.

Add to cart